* Waterspuwers!  

      @ Rene de Goede                                                                                                                                 

         Gargoyles     Gargouilles      

                                                                                            

                     Verkoop gegoten waterspuwers!  for sale 

 

                                                                

                                                               

 

        Last update:    17 januari 2020 :  Vandaag is mijn boekje gepubliceerd "Hemelwakers"- Waterspuwers aan gotische gebouwen in Nederland ISBN 9789402138191

                                                             

 

 

                                 

                                         

                             

               

               

 

                              eigen fabrikaat      index foto's      email     

                                                                  for sale

 

Waterspouts or gargouilles (Fr), gargoyles (GB) wasserspeier (GE) on historic buildings have

always fascinated me enormously.

Those creatures, wonderfully carved, on cathedrals, churches, castles and other buildings 

attract me immensly and give me inspiration to chop some myself.

 

Waterspuwers oftewel gargouilles (FR), gargoyles (GB), wasserspeier (DE) op historische gebouwen

 hebben me altijd  onwijs gefascineerd.

Die schitterend gebeeldhouwde gedrochten op kathedralen, kerken, kastelen en andere gebouwen

boeien me mateloos  en geven me de inspiratie om er zelf ook enkele uit te hakken.

 

                    

                                                                 

 

Gargoyles I chopped  myself

Beside photographing gargoyles, the last years I'm also occuppied with  stonecarving.

The stones I use are several sorts of limestone, usually from France or Belgium.

Follow the birth of the different gargoyles.....

 

Spuwers door mijzelf gehakt 

Behalve het fotograferen van spuwers heb ik me de laatste jaren ook beziggehouden

 met het bewerken van verschillende steenblokken tot diverse waterspuwers.

De steensoorten die ik hiervoor gebruik zijn diverse soorten kalksteen,

meestal afkomstig uit Frankrijk of  BelgiŽ.

Volg de geboorte van de diverse spuwers.. ..  

 

                                                                     eigen fabrikaat 

                                                              

      

                                                                                                         

                                            

 

                                                                           

 

 

Photo collection of gargoyles on European buildings

I'm not sure what created that passion in me, but everywhere I am, I will always be

looking out for these magnificent creatures to capture them on photograph.

Even holidays abroad are sacrified to this purpose...

The past years a nice collection of photo's has been created, which you can find

through the index foto's button.

 

Fotoverzameling waterspuwers op Europese gebouwen

Waar deze passie vandaan komt is me niet duidelijk, maar altijd wanneer ik ergens ben,

zal ik op zoek gaan naar deze prachtige creaturen om ze op foto vast te leggen.

Het is zelfs zo erg dat de vakanties in het buitenland hierop afgestemd worden!

Zo is in de loop der jaren een aardige verzameling foto's ontstaan, die

via de index foto's te bereiken is.

                                                                                      

                    

 

                                                                     index foto's   

                                                                                                                                     

                                                           

 

 

Diverse links:

http://architectuur.startpagina.nl/                                                                         

http://gargoyles.hobbysite.info/     

http://monumenten.startpagina.nl         

http://beeldhouwwinkel.nl     

 

 

                                                                      @ Rene de Goede